Aveflor
HistorieHlavní mezníky v historii naší společnosti.

Historie

Byť společnost AVEFLOR vznikla v roce 1995, její historie začíná mnohem dříve. Jak je to možné? Společnost v době svého vzniku zakoupila ochranné známky, jejichž registrace historicky předcházela vzniku společnosti. Konkrétně šlo o ochranné známky AKUTOL, ARPALIT, KUBATOL, KEROLAN a v neposlední řadě také známky AVEFLOR. Podle posledně jmenované známky se pojmenovala i společnost jako celek.
Níže jsou uvedeny hlavní historické mezníky spojené se společností AVEFLOR.
 • 1924 — registrace ochranné známky AKUTOL
 • 1939 — registrace ochranné známky ARPALIT
 • 1967 — registrace ochranné známky AVEFLOR
 • 1995 — rozhodnutí společnosti DENTAL a.s. ukončit výrobu aerosolových výrobků (sprejů) ve výrobním závodě v Jičíně. Podnět k založení nové společnosti. 
 • 7. 9. 1995 — založení společnosti AVEFLOR, a.s. jako samostatné jednotky, která vznikla za účelem výroby aerosolových výrobků pro kosmetické a veterinární účely. Společnost byla založena pěti akcionáři. Jedním z akcionářů byla i společnost DENTAL a.s.
 • 14. 9. 1995 — zápis společnosti do obchodního rejstříku. Od toho to data společnost vyráběla své výrobky v pronajatých prostorech.
 • 1997 — zahájení rekonstrukce objektu bývalé obecní školy, později pekárny a restaurace v obci Budčeves
 • 1998 — spuštění výroby a plnění kosmetických, zdravotnických přípravků, veterinárních přípravků a léčiv v aerosolové formě. Výroba probíhala od počátku v nově vystavěných čistých prostorech.
 • 1999 —rozšíření možnosti plnění sprejů o hnací plyn propan-butan 2000 — společnost zavedla systém managementu jakosti podle norem ISO 9002, EN 46 002 a ISO 13 488 od mezinárodní společnosti SGS Yarsley International Certification Services.
 • 2001 — společnost obdržela od Státního ústavu pro kontrolu léčiv v Praze certifikát správné výrobní praxe (Certificate of Good Manufacturing Practice).
 • 2003 — společnost vytvořila integrovaný systém managementu jakosti podle normy ISO 9001:2000, do kterého vedle pravidel pro jakost výrobků a služeb včlenila také systém managementu životního prostředí a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • 2007 — společnost AVEFLOR se stává 100% rodinnou firmou, kdy došlo k odkupu posledních akcií od původních majitelů
 • 2007 — uvedení nové technologie na výrobu emulzí a gelů pro kosmetické a zdravotnické prostředky. Zavedení technologie BOV (bag on valve) jako jedni z prvních v ČR.
 • 2008 — zahájení skladování v nově postaveném moderním skladu. Sklad je řízen informačním systémem pomocí 2D (DataMatrix) kódů.
 • 2014 — zkolaudována přístavba k výrobní hale, ve které nově sídlí administrativa. Rovněž došlo k rozšíření výrobních možnosti o plničku hořlavých tekutin do rozličných forem primárního balení. Výstavba byla podporována z fondů EU na základě programu: Inovace - Inovační projekt - Výzva IV, pod názvem projektu: Produktová a procesní inovace ve společnosti AVEFLOR, a.s.  
 • 2016–2017 — přechod na nový informační systém K2 pro řízení výroby a firemních procesů. Řízení výroby a odpis materiálu on-line v procesu výroby.
 • 2019 — pořízení nové automatické plničky pro plnění do plastových a hliníkových tub
 • 2020 — zakoupení objektu č.p. 65 pro nové kancelářské prostory společnosti
 • 2021 — společnost zapsána do registru rodinných podniků vedeném Asociací malých a středních podniků a živnostníků v ČR
 • 2021 v říjnu 2021 byla založena sesterská společnost AVEFLOR AXT, s.r.o., jejíž hlavním cílem je prodej vysoce čistého astaxanthinu a produktů obsahujících tuto látku.
 • 2022 pořízení automatické plnící linky na tekutiny o objemu 3—50 ml
 • 2022 otevření nové administrativní budovy v areálu firmy pro obchodní, ekonomický úsek a úsek jištění jakosti

Cílem společnosti je i nadále podnikat tak, aby se dařilo dlouhodobě vyvíjet a vyrábět pro zákazníky žádané produkty, napomáhat k zušlechtění svého okolí a vytvářet příjemné prostředí pro své zaměstnance, a tím v malém psát historii bezprostředního i širšího okolí.

Máte dotaz? Volejte zdarma
800 900 283
Volejte v pracovní dny 8-16 hodin
AVEFLOR, a. s.
Budčeves 26
507 32 Kopidlno
Česká republika
+420 493 551 111
+420 493 551 057 (objednávky)

Kontaktní formulář
Avelor mapa